Kardiologická ambulancia 
MUDr. Branislav Tomašovič
 5. poschodie

Ľubica Hegedüsová
sestra

6:30 - 15:30
6:30 - 15:30
6:30 - 15:30  ECHO
6:30 - 15:30
neordinuje
Ordinačné hodiny:
                                       
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

6:30 - 8:00 odbery
7:30 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obed
12:30 - 15:00 ECHO (po, ut, štv)
15:00 - 15:30 administratíva
Red love heart on hearts
kontakty:

telefón: 02/57786 626

mail: hegedusova@hedak.sk
tomasovic@hedak.sk

            

Na vyšetrenie si prineste výmenný lístok od odosielajúceho lekára, posledné odbery krvi a výpis zo zdravotnej dokumentácie. Berieme pacientov s trvalým bydliskom Bratislava - Staré Mesto a od lekárov z Polikliniky Mýtna.