Alkohol a alkoholizmus

autor: Mgr. Mária Jedenásta, vedúca sestra 

Poliklinika Mýtna


Slovo alkohol pochádza z arabského al-kahal, čo sa dá preložiť ako jemná substancia. Vzniká pôsobením kvasiniek pri kvasení cukrov. Tento proces je v prirodzenom prostredí možný maximálne do 14%, pretože potom sú kvasinky ničené vlastným produktom. Ďalším procesom vzniká ocot.


Alkoholizmus alebo tiež závislosť na alkohole je chronické recidívne ochorenie postihujúce nielen celú osobnosť postihnutého jedinca po stránke psychickej a fyzickej, ale aj jeho blízkych, najmä rodinných príslušníkov.

Patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy závislostí. Všeobecne možno o alkoholizme hovoriť vtedy, ak dosiahne závislosť na alkohole taký stupeň, že škodí buď jednotlivcovi, spoločnosti alebo obidvom. Túto chorobu je možné ako všetky ostatné duševné aj telesné poruchy liečiť. Priebeh závislosti na alkohole je rôzny. Odlišuje sa okrem iného podľa toho, aký alkohol je zneužívaný.

V Slovenskej republike je alkohol problém, ktorý je často podceňovaný. Dá sa povedať, že ľudí, ktorí problematicky konzumujú alkoholické nápoje, sú na Slovensku desaťtisíce. Z dostupných štatistík vyplýva, že problém tohto druhu má 25% mužov a 10% žien. Alarmujúca je aj rozšírenosť konzumácie alkoholu medzi mládežou. Tento fenomén je na okraji záujmu verejnosti a zatieňuje ho viditeľnejšia drogová problematika. Je nutné konštatovať, že alkohol, aj napriek tomu, že je legálny, stále zostáva drogou porovnateľnou s heroínom alebo opiátmi. Nabaľuje na seba celý rad negatívnych javov, ako je kriminalita, rozvodovosť, sekundárne chronické až smrteľné ochorenia.

Rozdelenie alkoholikov

Osoby pijúce alkohol môžeme rozdeliť do štyroch skupín podľa toho, čo od alkoholu žiadajú:

 

Abstinent - odmieta z akéhokoľvek dôvodu alkohol, smäd hasí napr. minerálkou. Občas nie sú spoločnosťou správne pochopení.Konzumenti - väčšina ľudí pijúcich "príležitostne", pijú pre tekutinu a chuť.

 • Pijan - žiada účinky alkoholu - t.j. predovšetkým eufóriu.Alkoholik - pije všetko, čo mu príde pod ruku, pije denne, je to droga.

Štádiá opitosti

 1. 1-1,5 ‰ spokojný, veselý výraz, živá mimika, výrečnosť, smiech, priatelskosť, pocit sebaistoty - cíti sa lepšie, jeho starosti sú "ľahšie".
 2. 1,5-3 ‰ nekritický, netaktný, kričí, spieva, nedbá o okolie, impulzívny, nepočúva ostatných, erytém (začervenanie), stúpa tep (tachykardia), pohyby neusporiadané (ataxia), rozbíja poháre, blaboce, diplopia (rozdvojené videnie).
 3. 3 ‰ a viac únava, ospalosť, zvracanie, tvár bledne. Opilý môže zomrieť pri úplne banálnych situáciách, ktoré by za triezva hravo zvládol - napríklad sa môže utopit v kaluži vody. Pri vysokých dávkach: narkotické efekt - bezvedomie, necitlivosť, inkontinencia (pomočenie), tep slabý, bradypnoe (spomalené dýchanie), mydriáza (rozšírenie zreníc) nereagujúce na osvit. V najhoršom prípade zastaveniedychu (dychové centrum CNS, ale netýka sa svalov hrudníka).

Liečba alkoholizmu

Využíva sa terapia alebo poradenstvo v protialkoholických liečebniach alebo na psychiatrických klinikách a ďaľších poradniach. Liečba môže byť ambulantná (v úplných začiatkoch závislosti alebo po liečbe v protialkoholickejí liečebni) alebo stála pri hospitalizácii. Trvá asi 3 mesiace. Po tejto hospitalizácii je potrebná striktná doživotná abstinencia, inak v 99% hrozí recidíva (znovuvypuknutie závislosti).

Po týchto troch mesiacoch sa však pacient nepovažuje za vyliečeného a chodí na tzv. "opakovačky," t.j. hospitalizácie trvajúce len asi 5 dní (ak nie je pacient kompenzovaný, tak viac). Využíva sa pracovná terapie, arteterapia, psychoterapia atď.

Ženy a alkohol

Žien, alkoholičiek je asi 1 / 3. Vekový priemer je 40-50 rokov.

Veľmi často do tejto kategórie patria ženy samostatné, úspešné podnikateľky, lekárky, učiteľky, zdravotné sestry, reprezentantky spoločností - ako napríklad herečky.

Ženy alkoholičky sa oveľa viac snažia svoj návyk / závislosť tajiť a tutlať. Pijú veľmi často v súkromí svojho obydlia. Vyplýva to z toho, že ženské pitie je oveľa menej v spoločnosti tolerované a na ženu pijúcu alkohol sa inak pozerá ako na mužov.

Prvým príznakom je zanedbávanie pôvodne dobre udržovaného zovňajšku (oblečenie, líčenie), zanedbávanie bytu (neporiadok),nezvládanie výchovy potomkov (strata materského cítenia). Nenecháva manžela ani svoje deti upratovať, aby nenašli skrytý alkohol v domácnosti.

Telo ženy alkohol prijíma inak ako u mužov: ženské telo obsahuje viac tuku, do ktorého alkohol neprestupuje. Má tak v tele menej miesta, čo spôsobuje rýchlejšie stav opilosti. Žena má v porovnaní s mužmi menšiu pečeň a aj vďaka tomu je stav opitosti rýchlejší.

Muži a alkohol

Pitie mužov sa u nás berie ako "spoločenská povinnosť". Nikto sa nad tým nepozastavuje (snáď okrem rodiny alkoholika). Muž, ktorý nepije alkohol je v spoločnosti menej vítaný alebo znemožňovaný.

Veľa mužov pije kvôli svojej práci. Niektoré zamestnania sú predurčené k veľkému počtu alkoholikov - sú to povolania sprevádzané stresom, únavou, taktiež práce, kde hrozí riziko pochybenia alebo veľká zodpovednosť.

Deti a alkohol

Štatistiky: Opakované prieskumy vedú k záveru, že vo 4. ročníku základnej školy má už opakované skúsenosti s alkoholom asi 35% detí!

Alkohol, podobne ako ostatné drogy, je pre deti a mladistvých nebezpečnejší ako pre dospelých. I pri občasnom požití sa zvyšuje riziko ochorenia pečene (pečeň nie je schopná odbúravať alkohol v takej miere ako u dospelých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijú alkohol, tým väčšie je riziko neskoršieho prechodu na iné tvrdé drogy. Riziko ohrozenia sa zvyšuje u tých mladých mužov, ktorých otec je závislý na alkohole. Spoločnosť deti a mladistvých pred alkoholom chráni zákonom. Veková hranica pre podávanie alkoholických nápojov je na Slovensku 18 rokov, ale napríklad v USA a Japonsku 21 rokov. Bezpečná denná dávka pre zdravého dospelého človeka na deň je 1 / 2 l piva alebo 2 dl vína alebo 1 / 2 dl destilátu.

Náš právny poriadok za alkoholické nápoje považuje liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0.75 objemového percenta alkoholu.

Čo by mali rodičia robiť ak zistia, že dieťa opakovane pije?

 • hovoriť o drogách, následkoch, poukazovať na príklady, štatistiky
 • musia sa naučiť počúvať a vytvoriť pocit dôvery
 • učiť dieťa takej sebadôvere, aby nebolo ovplyvnené partiou, ev. dieťa pred partiou chrániť
 • rodičia musia byť príkladom pre dieťa
 • rodičia by mali čiastočne dieťaťu organizovať čas (alebo mu s tým pomôcť - záujmy, koníčky, aktivity detí)
 • stanovenie pravidiel a primerané tresty
 • vyhľadanie odbornej pedagogicko-psychologickej pomoci (radšej skôr ako neskoro)
 • zabezpečenie spolupráce - so starými rodičmi, so školou, liečebňami, poradňami

Kluby abstinentov

Kluby predstavujú pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej toxikomanickej subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života.

Prevencia: Najlepšou prevenciou je nikdy nazačať piť alkoholické nápoje. Neliečiť alkoholom úzkosti, strach a depresiu. Nepiť pravidelne. Nepiť sám. Nepiť alkohol nikdy ráno, dopoludnia a v práci. Nepiť na lačno.

Asante