Hemoroidy a ich liečba Barronovou technikou

 Autor: Mgr. Mária Jedenásta - vedúca sestra

 Poliklinika Mýtna 

 

 Hemoroidy, ľudovo nazývané zlatá žila, sú rozšírené žily v

 dolnej časti konečníka alebo análneho otvoru. Hemoroidy

 sú ochorením, ktoré ľudstvo sprevádza od nepamäti. Už

 francúzsky kráľ Ľudovít XIV podstúpil operáciu hemoroidov v

 roku 1686. Toto ochorenie je pomerne často sa vyskytujúce 

 u viac ako polovice populácie.

 Ochorenie, s ktorým sa nikto nepochváli.

 

Príznaky

Medzi typické príznaky hemoroidov patrí okrem krvácania aj svrbenie, pálenie, vysúvanie hemoroidov von, mokvanie, hlieny v stolici, pri komplikáciách až opuch, hnisanie, zápal, silné krvácanie a silné bolesti.

 

Rozdelenie hemoroidov

Podľa lokalizácie ich rozdeľujeme na vnútorné (interné) a vonkajšie (externé).

Vnútorné hemoroidy - vznikajú na stenách konečníku vo vzdialenosti do 3 centimetrov od análneho otvoru. Ak sú veľké, môžu vystúpiť von z konečníka. Prejavujú sa krvácaním, môžu vytvárať hlien. Nebývajú bolestivé.

Vonkajšie hemoroidy - sú viditeľné v okolí análneho otvoru, vytvárajú malé mäkké modré uzly. Nie sú bolestivé, pokiaľ sa nezapália. Môže dôjsť k náhlemu upchaniu zapálených žíl krvnou zrazeninou, čo spôsobí náhlu pichavú bolesť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa závažnosti sú hemoroidy rozdelené do štyroch stupňov:

I. stupeň zahŕňa spravidla malé hemoroidy, ktoré len mierne vyčnievajú nad okolitú sliznicu a spravidla nerobia pacientovi ťažkosti a ak, tak len občas slabo krvácajú. Krvácanie sa objavuje väčšinou po tvrdej stolici a často sa zastaví samo alebo po niekoľkodňovej protihemoroidovej životospráve a lokálnej liečbe špeciálnymi čípkami alebo masťami.
II. stupeň tvoria o niečo väčšie hemoroidy, ktoré sa nevracajú späť do steny análneho kanála, ak pacient preruší tlačenie na stolicu. Tieto hemoroidy už spôsobujú pacientovi častejšie bolesti, svrbenie alebo krvácanie.
III. stupeň tvoria hemoroidy trvale vyčnievajúce do análneho otvoru aj keď pacient na stolicu netlačí. Tieto však po prerušení brušného lisu (tlačenia na stolicu) možno prstom vpraviť späť do análneho otvoru. Tu je ešte väčšia pravdepodobnosť zápalu a krvácania ako pri vyššie uvedených stupňoch.
IV. stupeň klasifikácie dosahujú hemoroidy značných rozmerov, ktoré trvale vyčnievajú cez análny otvor a ani po prerušení tlačenia na stolicu ich nemožno dostať späť do análneho otvoru. Pri týchto hemoroidoch často vyčnieva aj časť sliznice konečníka, čím sa v okolí konečníka vytvorí mechanicky veľmi zraniteľné miesto, z ktorého pacient obyčajne veľmi často krváca, hemoroidy a vyčnievajúca sliznica konečníka svrbia, zapaľujú sa a pri akútnom zhoršení môžu byť zdrojom neznesiteľných bolestí.

 

Komplikácie

Komplikácie sú pomerne časté najmä v III. a IV. štádiu. Najčastejšie ide o trhliny slizničného krytu, kedy sa dostavuje bežnými liečebnými metódami ťažko zastaviteľné krvácanie, niekedy sprevádzané až neznesiteľnou bolesťou v konečníku.

Pacient v tomto stave je prakticky vyradený z pracovného procesu a aj bežný život má veľmi komplikovaný, až pokiaľ sa príčina tohto stavu neodstráni. Často si nemôže ani sadnúť, cíti trhavé bolesti v konečníku, ktoré sa stupňujú pri stolici a niekedy aj pri plnom močovom mechúre. Môže mať aj zvýšenú teplotu a celkové prejavy choroby (únava, slabosť...). Ďalšou nemenej častou komplikáciou je vytvorenie krvnej zrazeniny v hemoroide, ktorá upchá prietok krvi cez hemoroid. Tento sa výrazne zväčší (pacient si často nahmatá "hrčku" v konečníku alebo v jeho bezprostrednom okolí), zapáli a môže dokonca prasknúť, čo opäť vyvolá krvácanie z konečníka značného rozsahu. Vtedy je spravidla potrebný neodkladný chirurgický zákrok. 

 

Liečba

Liečba hemoroidov je závislá od štádia a príznakov ochorenia. Spočíva v režimových opatreniach, lokálnom ale i celkovom podávaní liekov, lokálnom ošetrení chirurgickými alebo nechirurgickými postupmi.

Jednou z možností liečby je ambulantné liečenie, ktoré vykonávame v proktologickej ambulancii v zdravotníckom zariadení Poliklinika Mýtna 5 v Bratislave.

Liečba spočíva v neinvazívnej metóde Barronovou technikou - aplikácia gumičky na stopku hemoroidu pomocou jednoduchého endoskopického prístroja. Ošetrenie touto metódou vytvára dvojitý efekt - čiastočná redukcia hemoroidálneho tkaniva a jazva, ktorá fixuje zvyšok tkaniva k spodine.

Ošetrenie spočíva v zachytení hemoroidu sacou sondou a aplikácii gumového krúžku na krčok hemoroidu pomocou aplikátora. Gumový krúžok zaškrtí prítokové a odtokové cievy hemoroidu, následne sa aplikuje infračevená koagulácia - krátka expozícia koncentrovaného infračerveného svetla do oblasti bázy hemoroidu v zóne predpokladaných prívodných ciev a ich koagulácia. Ošetrený hemoroid v priebehu niekoľkých hodín až dní (podľa veľkosti hemoroidu) bezbolestne nekrotizuje (odumrie), spontánne sa odlúči a odchádza stolicou. Rana sa hojí malou jazvou.

Ošetrenie je vhodné pre hemoroidy 2. stupňa, ale je možné ošetriť aj hemoroidy 1.a 3. stupňa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vykonaniu tohto zákroku nie sú potrebné:

  • žiadne režimové opatrenia – pacient nedrží žiadne diéty, nie je potrebný klystýr (na ošetrenie prichádza bez akéhokoľvek stresu)
  • žiadna anestéza (ošetrenie je nebolestivé)
  • žiadna práceneschopnosť (pacient môže vykonávať obvyklé činnosti a vrátiť sa do bežného života).

Pacient pociťuje mierny dyskomfort, ktorý je veľmi subjektívny.

Tento výkon sa opakuje s odstupom 4 týždňov do úplného odstránenia hemoroidov.

Zvyčajne sa odstráni jeden hemoroid, podľa ich veľkosti je možné odstrániť najviac dva, aby sme minimalizovali dyskomfort po výkone.

Nedoporučujeme ošetrenie hemoroidov tesne pred dlhšou cestou, pracovnými a osobnými udalosťami.

V prípade akýchkoľvek pacientovi nejasných ťažkostí po výkone je možná telefonická konzultácia, prípadne kontrolné vyšetrenie lekárom.

Zdravotné poisťovne tento typ liečby nehradia.

 

Pre viac informácií:

Proktologická ambulancia - Prof. Doc. MUDr. Juraj Pechan, PhD.

Tel. informácie v čase od 15:30 - 18:00

0917/545 595

Asante