PLASON

Spôsob využitia NO v liečbe


Plason je medicínska technológia na liečbu traumatických a zápalových procesov, založená na využtí vzdušnej plazmy a exogénneho oxidu dusnatého.

OBLASTI POUŽITIA v MEDICÍNE:

 - hnisavé rany, nehojace sa rany, dekubity, diabetická noha

 - posttraumatické rany

 - v liečbe kožných exémov a lokálnych zápalových reakcií, psoriázy

 - zmiernenie zápalových zmien malých kĺbov

kontakt : 0944 238 377, 02/ 577 86 293

whitenox.mytna@gmail.com


Asante