Vysoký cholesterol - rizikový faktor

  autor: MUDr. Daniela Halmová - internista, reumatológ

  Poliklinika Mýtna, Bratislava

 

 Prečo je vysoký cholesterol nebezpečný ?

 Hlavný význam vysokej hladiny tukov v krvi spočíva v tom, že

 predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov

 predčasnej aterosklerózy a jej komplikácií ako je napr. srdcový

 infarkt, mozgová porážka, ischemická choroba dolných končatín.

 

 

Celkový cholesterol v krvi sa skladá z viacerých zložiek. Tvorí ho tzv. „zlý cholesterol „ LDL-cholesterol „ dobrý cholesterol „ HDL-cholesterol a triacylglyceroly.

Triacylglyceroly, podobne ako LDL-cholesterol, zvyšujú riziko rozvoja aterosklerózy ( kôrnatenia ciev ), naopak HDL-cholesterol má ochrannú funkciu, pretože zabezpečuje odstraňovanie nadbytočného cholesterolu z ciev.

Ukladanie cholesterolu na vnútornej stene srdcových artérií je jednou z hlavných príčin ochorenia srdca. Samotný proces vzniku aterosklerózy je komplikovaný ale výsledkom je zúženie artérie (tepny) so súčasným poklesom prietoku krvi postihnutou oblasťou a znížením zásobovania kyslíkom a živinami.

Ak sa koronárna tepna alebo jej vetva uzavrie, vzniká srdcový infarkt. Uzavretie najčastejšie spôsobuje upchanie tepny pri ateroskleróze ( zhrubnutím stien tepny a vznikom krvnej zrazeniny). Príslušný úsek srdcovej svaloviny prestáva byť zásobovaný kyslíkom a živinami, tkanivo odumiera a postihnuté miesto sa neskôr hojí jazvou a následne sa tým poruší srdcová činnosť.

Ak sa zrazeninou upchá mozgová cieva, ktorá zásobuje mozog kyslíkom hovoríme o mozgovej porážke.

Srdcovocievne ochorenia postihujú srdce a cievy a stále sú na prvom mieste hlavnej príčiny úmrtnosti tak celosvetovo ako aj na Slovensku. Preto je veľmi dôležité poznať rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj aterosklerózy a snažiť sa ich redukovať alebo eliminovať.

Proces aterosklerózy ciev môže veľmi urýchliť nielen strava s vysokým obsahom tukov ale aj vysoký krvný tlak, fajčenie, nedostatok telesnej aktivity a cukrovka.

Vznik a rozvoj srdcovocievnych ochorení na podklade aterosklerózy je tým vyššie, čím viac má postihnutá osoba rizikových faktorov. Klinická prax ukázala, že u rizikových osôb zníženie hodnôt cholesterolu vedie k znižovaniu srdcovocievneho rizika.

K rizikovým faktorom, ktoré môžeme ovplyvniť patria predovšetkým životný štýl a stravovanie. To čo nemôžeme ovplyvniť je vek, pohlavie, dedičnosť.

Medzi ovplyvniteľné rizikové faktory patrí aj vysoká hladina cholesterolu. Cieľová hodnota triacylglycerolov je menej ako 1,7 mmol/l, celkový-cholesterol do 5,0 mmol/l. „Dobrý" HDL-cholesterol by mal byť vyšší ako 1,0 mmol/l, ideálne hodnoty u mužov sú nad 1,3 mmol/l a žien nad 1,6 mmol/l.

 

Čo môžeme pre seba urobiť ?

Vyhýbajte s jedlám obsahujúcim veľa tuku, redukujte svoju hmotnosť na optimálne hodnoty, prestaňte fajčiť, pravidelne športujte (vhodné je preferovanie vytrvalostnej pohybovej aktivity). Svoju hladinu cholesterolu si nechajte vyšetriť u svojho lekára, súčasne si nechajte odmerať tlak krvi. Pokiaľ Vám z výsledkov vyplynie potreba medikamentóznej liečby užívajte lieky pravidelne podľa odporučenia. Pravidelne kontrolujte svojho zdravotný stav u svojho lekára

Asante