Vysoký krvný tlak a jeho riziká.

 autor: MUDr. Eva Hirnerová, PhD., internista, nefrológ

 Centrum prevencie a liečby aSANTE

 Poliklinika Mýtna, Bratislava

 

 Viac ako polovicu všetkých úmrtí vo vyspelých krajinách spôsobujú

 choroby srdca a krvného obehu.Pritom najzávažnejším faktorom

 srdcovo-cievnych ochorení je vysoký krvný tlak - hypertenzia.

 

 

V roku 2000 malo vysoký krvný tlak asi 970 miliónov (26%) dospelých na celom svete, tretina postihnutých bola v ekonomicky vyspelých krajinách. Predpokladá sa, že do r. 2025 tento počet narastie až na takmer 1,6 miliardy (viac ako 29% dospelej populácie). Tento vzrastajúci trend sa predpokladá aj na Slovensku. Hypertenzia je pritom zákerná v tom, že spočiatku chorého neobťažuje a ten o nej dlhý čas nemusí vedieť. Neliečená hypertenzia ho však ohrozuje vznikom závažných komplikácií, ktorým by sa dalo predísť včasnou liečbou.

Čo je krvný tlak?

Je to tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev. Srdcový sval pracuje vo dvoch fázach. Prvú, pri ktorej je krvný tlak najvyšší, nazývame systola. Počas systoly sa srdcový sval stiahne a krv je vypudzovaná zo srdca do cievneho riečiska pod tlakom, ktorý nazývame systolický. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo v zázname o hodnote krvného tlaku.

Výška systolického krvného tlaku závisí od stavu srdcového svalu, od priechodnosti ciev, od telesnej záťaže. Po fáze systolickej prichádza fáza diastolická. Počas nej je srdcový sval uvoľnený a plní sa krvou. V období diastoly je krvný tlak najnižší a označuje sa ako diastolický, Jeho hodnota je vyjadrená druhým číslom v zázname o hodnote krvného tlaku.

Výška diastolického krvného tlaku závisí napr. od priechodnosti ciev. Ak sú upchané tukovými usadeninami alebo zúžené, srdce musí vyvinúť vyšší tlak, aby krv prekonala zúženie a dostala sa k orgánom. Krvný tlak stúpa a rozvíja sa hypertenzia.

Čo je hypertenzia?

89 mmHg sa považuje za tzv. prehypertenziu. Ak máte krvný tlak opakovane vyšší ako 140/90mm Hg, možno hovoriť o hypertenzii.

Čo zapríčiňuje vysoký krvný tlak?

Až 90-95% prípadov vysokého krvného tlaku nemá známu príčinu. Niektoré faktory však zvyšujú pravdepodobnosť, že sa toto ochorenie rozvinie. Medzi faktory, ktoré vieme ovplyvniť patrí napr.:

 • obezita
 • nadmerné solenie
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • stres
 • nedostatok pohybovej aktivity.

Nie všetky rizikové faktory pre vznik hypertenzie však vieme ovplyvniť, medzi neovplyvniteľné patrí:

 • Dedičnosť - výskyt hypertenzie možno pozorovať u viacerých členov rodiny. Ak ju mali Vaši rodičia, je veľmi pravdepodobné, že ju budete mať tiež
 • Vek – s vekom sa krvný tlak zvyšuje, narastá riziko vzniku hypertenzie

U väčšiny pacientov nie je možné nájsť konkrétnu príčinu vzniku vysokého krvného tlaku. Táto forma hypertenzie sa označuje ako primárna alebo esenciálna.

Existuje aj skupina pacientov s tzv. sekundárnou hypertenziou, pri ktorej je príčina vysokého krvného tlaku známa. Môžu ňou byť napr. choroby obličiek, nadobličiek , štítnej žľazy atď.

Ako merať krvný tlak

Aby sa s istotou potvrdilo, či je krvný tlak zvýšený, je potrebné merať ho viackrát. Najmä na začiatku liečby je vhodné meranie 2x denne ráno a večer, meriame ho v sede po 5-10 minútach pokoja. V ordinácii lekára sa najčastejšie stretávame s meraním krvného tlaku pomocou ortuťového tlakomera. Manžeta sa upevní na pažu, končatina je uvoľnená a má podložené predlaktie vo výške srdca. Treba dbať na to, aby sa krvný tlak meral manžetou primeraného obvodu k šírke ramena vyšetrovanej osoby.

 

Pacient si môže merať TK aj sám v domácom prostredí, pričom sa využívajú najmä digitálne tlakomery. Pri nákupe takéhoto tlakomeru je vždy nutné skontrolovať, či má certifikáty kvality. Tlakomery s meraním na paži poskytujú presnejšie hodnoty ako tlakomery určené na meranie na zápästí. Pri meraní krvného tlaku na zápästí môže dochádzať k chybnému vyhodnoteniu tlaku krvi predovšetkým u osôb, trpiacich nedostatočným prekrvením hornej končatiny. Pred nákupom tlakomeru je vhodné poradiť sa so svojim lekárom.

 

Hodnoty krvného tlaku získané pri meraní v domácom prostredí môžu lekárovi veľmi pomôcť pri stanovení diagnózy ako aj pri sledovaní účinnosti liečby. V prípade potreby môže lekár doplniť aj ambulantné 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku, ktoré môže pomôcť vylúčiť napr. tzv. fenomén bieleho plášťa, kedy sa pacientovi zvyšuje krvný tlak len pri meraní v ambulancii lekára.

Príznaky hypertenzie

Veľa pacientov necíti, že má vysoký krvný tlak a hypertenzia sa dá u nich zistiť len odmeraním krvného tlaku. Z tohto dôvodu zostáva hypertenzia u mnohých pacientov dlho nepoznaná a neliečená., preto sú potrebné pravidelné kontroly krvného tlaku. U časti pacientov sa môžu vyskytovať symptómy ako závraty, hučanie v ušiach, bolesti hlavy, krvácanie z nosa.

Aj tieto príznaky môžu byť nevýrazné a nemusia prinútiť pacienta vyhľadať lekára. Krvný tlak však môže vystúpiť aj do vysokých hodnôt, kedy už samotné príznaky prinútia chorého navštíviť lekára. Môže sa jednať napr. o zhoršené dýchanie, opuchy dolných končatín, prípadne až poruchy vedomia. Je však určite lepšie začať s liečbou skôr, než sa objavia takéto závažné symptómy.

Následky hypertenzie

Vysoký krvný tlak sa spravidla nezníži sám od seba. Bez správnej liečby hodnoty väčšinou postupne stúpajú. Čím viac sa zvyšuje krvný tlak, tým viac sa namáha srdce. Ak takáto situácia trvá dlho, stena ľavej srdcovej komory postupne hrubne, hovoríme o hypertrofii srdcového svalu. Neskôr môže dôjsť k jeho ochabovaniu so vznikom srdcovej slabosti, ktorá sa môže prejaviť vznikom dušnosti.

 

Hypertenzia vedie tiež k poškodeniu ciev. S pribúdajúcimi rokmi cievy človeka tvrdnú, stávajú sa menej elastické. To nastane u každého človeka bez ohľadu na výšku krvného tlaku, ale u osôb s hypertenziou nastáva tento proces oveľa skôr. Ak dôjde k poškodeniu ciev zásobujúcich mozog, môže vzniknúť porážka, pri postihnutí ciev srdca sa môže vyvinúť infarkt, podobne môže dôjsť aj k postihnutiu obličiek či zraku.

 

Poškodenie mozgu sa môže prejaviť ako ischemická cievna mozgová príhoda (nedokrvenie) alebo krvácanie do mozgu (hemoragická mozgová príhoda). Ukázalo sa, že riziko poškodenia mozgu stúpa exponenciálne s výškou krvného tlaku. Vzostup systolického krvného tlaku o 10mm Hg zvyšuje riziko porážky o 10%. Hypertonici majú štvornásobne vyššie riziko porážky oproti normotonikom. Liečbou hypertenzie možno dosiahnuť zníženie výskytu porážky až o 40-50%.

Hypertenzia podporuje aj urýchlenie procesu aterosklerózy na cievach zásobujúcich srdce, čo môže vyústiť do vzniku ischemickej choroby srdca alebo až infarktu. Klinickým prejavom týchto ochorení bývajú najmä bolesti za hrudnou kosťou a dušnosť.

 

Poškodenie obličiek v dôsledku hypertenzie (hypertenzná nefroskleróza) je príčinou nedostatočnosti obličiek. Funkcia obličiek sa postupne znižuje až napokon môže byť nevyhnutná pravidelná dialyzačná liečba. Pacienti s hypertenznou nefrosklerózou sú 2. najčastejšou skupinou (po pacientoch s diabetickou nefropatiou), ktorá je zaraďovaná do chronického dialyzačného programu.

Liečba hypertenzie

U pacientov so sekundárnymi formami artériovej hypertenzie sa liečba zameriava na odstránenie príčiny, ktorá vysoký krvný tlak vyvolala. Môže to byť napr. operačné odstránenie tumoru nadobličky, liečba ochorení štítnej žľazy atď.

U pacientov s esenciálnou hypertenziou, ktorých je väčšina, však presná príčina, ktorá spôsobila vzostup krvného tlaku nie je známa, a preto ju nemôžeme odstrániť. Vhodnou liečbou však možno znížiť krvný tlak na normálne hodnoty.

K liečbe môžu veľkou mierou prispieť aj samotní pacienti zdravým spôsobom života. K najdôležitejším opatreniam patrí:

 • zníženie príjmu kuchynskej soli
 • zníženie telesnej hmotnosti
 • správna výživa
 • primeraná pohybová aktivita
 • odbúranie stresov
 • nefajčiť, obmedziť konzumáciu alkoholu

 

Je vhodné obmedziť príjem kuchynskej soli na menej ako jednu kávovú lyžičku denne, vyhýbať sa rýchlym občerstveniam, konzumácii zemiakových lupienok, hranoliek, údenín, pretože obsahujú veľké množstvo soli. Mnoho potravín už soľ obsahuje, preto si jedlá neprisoľujte. Vhodná je konzumácia celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny. 

 

Veľa ľudí s vysokým krvným tlakom má súčasne aj nadváhu alebo obezitu. Redukciou telesnej hmotnosti je možné dosiahnuť značné zníženie krvného tlaku či dokonca jeho normalizáciu. Potom je možné znížiť množstvo užívaných liekov alebo v niektorých prípadoch ich aj úplne vysadiť.

Ak vyššie uvedenými režimovými opatreniami nedosiahneme normalizáciu hodnôt krvného tlaku, je potrebná medikamentózna liečba. Liečba môže pozostávať z liekov z rôznych skupín, ako sú blokátory kalciového kanála, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, betablokátory, diuretiká atď. Liečbu, ktorú vám odporučí lekár, je nevyhnutné užívať pravidelne a riadiť sa presne pokynmi lekára. Adekvátnou liečbou možno udržiavať krvný tlak na normálnych hodnotách a predísť vzniku závažných komplikácií hypertenzie.

 

Asante