Mgr. Štefan Vanko, PSYCHE EDUCA s.r.o.

Psychológia

Ordinačné hodiny:
Pondelok 08:00 - 19:00
Utorok 08:00 - 19:00
Streda 08:00 - 19:00
Štvrtok 08:00 - 19:00
Piatok 08:00 - 19:00

 

Mgr. Štefan Vanko

Mgr.Katarína Skowron

Mgr. Margaréta Hapčová

Mgr.Alena Žabkayová - odborný zástupca a garant

PhDr.Karin Pribišová - odborný zástupca a garant

Mgr. Zuzana Palenčárová

 

Pacientov objednávame po predchádzajúcom dohovore.

Mobil: 0907/711 543
E-mail: info@psycheeduca.sk

Služby:
- organizácia kurzov, seminárov a školení pre psychológov a odbornú verejnosť
- organizácia kurzov pre širokú verejnosť
- vzdelávanie v oblasti psychológie, psychodiagnostiky a psychoterapie
- príprava a organizácia odborného vzdelávania /vytváranie odborných seminárov, kurzov a prednášok/ na kľúč
- psychoterapia a psychologické poradenstvo
- sexterapia – terapia sexuálnych dysfunkcií
- klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
- vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
- vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
- databáza, uverejňovanie a propagácia vzdelávacich a odborných akcií iných vzdelávacích subjektov


Asante