Plánované dovolenky_lekári Poliklinika Mýtna

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali o nasledovných plánovaných dovolenkách:


MUDr. Miškolciová - dovolenka od 16. 7. do 31. 7. 2018, zástup MUDr. Hindická 


MUDr. Rapošová - dovolenka od 13. 7. 27. 7. 2018

zástup: 13.7. MUDr. Borošová

16. 7. - 20. 7. MUDr. Slezáková , Špitálska 45

23. 7. - 27. 7. - MUDr. Borošová 


MUDr. Zaujec - kožná ambulancia

dovolenka od 30. 7. do 3. 8. 2018

zástup: Nemocnica  Mieckiewicova


MUDr. Danningerová - očná ambulancia dovolenka od 23. 7. do 3. 8. 2018

zástup: akútne prípady DFN Kramáre


MUDr. Vozár - dovolenka od 23. 7. do 3. 8. 2018

zástup: MUDr. Sládkovičová, Poliklinika Mýtna


MUDr. Šandorová Traubnerová - neurologická ambulancia dovolenka od 24. 7. do 3. 8. 2018

zástup: UN Mickiewiczova, I neurologická klinika

Asante