Plánované dovolenky_lekári Poliklinika Mýtna

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali o nasledovných plánovaných dovolenkách:

Od 22. 6. 2017 nebude MUDr. Ľubica Sládkovičová dlhodobo ambulovať. Prosíme pacientov, aby sa z dôvodu predpisovania liekov resp. krvných odberov obrátili na ambulanciu svojho praktického lekára pre dospelých. V akútnych prípadoch zastupuje Interná ambulancia na 1. poschodí- MUDr. Vozár.

Termín interného predoperačného vyšetrenia je potrebné dohovoriť na 5.poschodí-Medsupport.

EKG sa vykonáva v Internej ambulancii na 1. poschodí. Začatie prevádzky na Internej ambulancii je plánované na 10/2017.

Nové onkologické vyšetrenia budú robené od 10/2017 v tejto ambulancii. V prípade skoršieho vyšetrenia sa vopred telefonicky kontaktujte na onkologickej ambulancii Nemocnice Milosrdní bratia v St-Pia: 02/578 87 892 (MUDr. Drahokoupilová.

Za porozumenie ďakujeme

Asante