Onkologická ambulancia
MUDr. Ľubica Sládkovičová
3. poschodie
Ordinačné hodiny:
                                        
                                 odbery                   ordinácia
Pondelok:
7:00 - 9:00
9:30 - 15:30

Andrea Wyková

sestra

kontakty:
telefón: 02/ 57786 254
           0905 941 956
email: sladkovicova@hedak.sk