spa stones

Na základe usmernenia MZ SR zo dňa 07.09.2021 číslo Z078867-2021

je vstup do ambulancií iba na základe

potvrdenia o

 

  • kompletnom zaočkovaní

  • negatívnom PCR/ LAMP teste nie staršom ako 72 hodín

  • negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 48 hodín

 

Bez tohto potvrdenia budú ošetrení iba pacienti v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti !

Ak idete do jednej z ambulancií Polikliniky Mýtna, ktorá má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, máte 2x do mesiaca Ag test od nás zdarma na našom mobilnom odbernom mieste.

pondelok – streda – piatok

7:00 – 15:00

Vchod z Anenskej ulice

Prineste si prosím výmenný lístok z príslušnej ambulancie.

Vážení pacienti/ klienti,

zaparkovať môžete na vyznačených rezidenčných parkovacích miestach, ktoré sú vypísané na parkovacej karte. Parkovaciu kartu Vám poskytne informátor po predložení vodičského preukazu. Takto je možné parkovať od pondelka do piatku od 7:00 – 16:00.

Zástavky MHD

Blumentál - električky č. 3, 7, 9

                   autobusy č. 94, 39, 31

Povraznícka - autobus č. 39

  • Facebook
  • Instagram