top of page
pzs3.jpg
pzs4.jpg

 

  AMBULANCIA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

    IV. poschodie

    Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, Bratislava 

 

    Posudzuje zdravotný stav pacientov vo vzťahu k práci, teda zdravotnú spôsobilosť vykonávať určenú prácu

  •   Zmluvných firemných klientov

  •   Na základe individuálnej požiadavky

 

    Odborný garant

    MUDr. Andrej Bízik

    Objednávanie na prehliadky 

    Martina Vargová

    02/ 577 86 266

    +421 907 995 056

    vargova.pzs@hedak.sk

    Kontakt - ambulancia

    Sestra

    Katarína Franková

    02/ 577 86 596

    sestra.pzs@hedak.sk

 

    Ponúkame

  • kompletné odborné lekárske vyšetrenia

  • odber krvi (krvný obraz, hepatálne testy, sedimentáciu, vyšetrenie tukov)

  • biochemické vyšetrenie moču

  • Ekg, TK , BMI

  • po zhodnotení výsledkov vyhotovenie lekárskeho nálezu.

  • ďalšie vyšetrenia - očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie +audio, pľúcne – spirometria, RTG pľúc, neurologické, kožné, psychologické vyšetrenie a i.

pza2.jpg
pzs1.jpg
bottom of page