top of page

Založenie polikliniky Mýtna sa datuje k roku 1963. Poliklinika Mýtna je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré svojou polohou priamo v centre Bratislavy zastrešuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 3 tisíc ľudí denne.

V priestoroch Polikliniky Mýtna, na Mýtnej ulici č. 5  v Bratislave sa nachádza viac ako 50 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií, lekáreň, zdravotnícke pomôcky, stravovacie zariadenie, ale aj súkromné Centrum prevencie a liečby aSANTE, poskytujúce nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

bottom of page