top of page
Všeobecný lekár pre deti a dorast 
MUDr. Katarína Šimovičová
prízemie, vchod z Anenskej ulice

Bc. Barbara Paleschová

Diplomovaná detská sestra

Ordinačné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 12:00;  12:00 - 15:00 prevencie
8:00 - 11:00;   11:00 - 14:00 prevencie
15:00 - 17:00; 12:00 - 15:00 prevencie
8:00 - 11:00;    11:00 - 14:00 prevencie
8:00 - 11:00;    11:00 - 14:00 prevencie
kontakty:
telefón: 02/52491435
              02/57786336
           0917671388
email: k.simovicova@slovanet.sk
web: www.vasalekarka.sk

Vyšetrenia mimo ordinačných hodín sú realizované na základe vopred dohodnutých podmienok.

bottom of page