Vakcinačné centrum Mýtna
registrácia v suteréne polikliniky       -1. poschodie

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00

7:00 - 15:00
Ordinačné hodiny:
                                       
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Vakcinačná látka

Utorky - MODERNA
Stredy - MODERNA
Piatky - PFIZER
kontakt: 
sekretariat@hedak.sk
rischanekova@hedak.sk
02/57786 313
8:00 - 15:00
Prioritizované skupiny pre očkovanie 3. dávkou:
- Imunosuprimovaní / imunokompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.), ktorí budú môcť byť očkovaní najskôr 4 týždne po aplikácii 2. dávky vakcíny: o bez registrácie na základe písomného odporúčania od lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo o na základe registrácie cez centrálny objednávací systém, po pridelení termínu (diskutuje sa o potrebe písomného odporúčania od lekára.
- Klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb – pre imunokompromitovaných platí interval 4 týždne od podania 2. dávky, ostatní najskôr 6 mesiacov od podania 2. dávky. Očkovanie bude prebiehať skupinovo prostredníctvom VOS, pričom organizácia bude v kompetencii VÚC.
- Zdravotnícki pracovníci - pre imunokompromitovaných platí interval 4 týždne od podania 2. dávky, ostatní najskôr 6 mesiacov od podania 2. dávky. Očkovanie bude v kompetencii nemocníc a polikliník a bude prebiehať bez registrácie.
- vek 18 +
Termín na podanie druhej dávky vakcíny Vám bude pridelený automaticky.
 
Prineste si so sebou vyplnené dokumenty, ktoré sú na stiahnutie nižšie.