pzs3.jpg
pzs4.jpg

 

  AMBULANCIA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

    IV. poschodie

    Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, Bratislava 

 

    Posudzuje zdravotný stav pacientov vo vzťahu k práci, teda zdravotnú spôsobilosť vykonávať určenú prácu

  •   Zmluvných firemných klientov

  •   Na základe individuálnej požiadavky

 

    Odborný garant

       MUDr. Andrej Bízik

    Lekári

       MUDr. Mária Baricová

       MUDr. Alexandra Kmiečik

    Sestra

       Katarína Franková

    Objednávanie na prehliadky 

    02/ 577 86 266

    +421 907 995 056

    dolgosova.pzs@hedak.sk

    kontakt - ambulancia

    02/ 577 86 596

    sestra.pzs@hedak.sk

 

    Ponúkame

  • kompletné odborné lekárske vyšetrenia

  • odber krvi (krvný obraz, hepatálne testy, sedimentáciu, vyšetrenie tukov)

  • biochemické vyšetrenie moču

  • Ekg, TK , BMI

  • po zhodnotení výsledkov vyhotovenie lekárskeho nálezu.

  • ďalšie vyšetrenia - očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie +audio, pľúcne – spirometria, RTG pľúc, neurologické, kožné, psychologické vyšetrenie a i.

pza2.jpg
pzs1.jpg