Fyzioterapeutické cvičenia pre deti a dorast.

 Fyziatricko-balneologicko-rehabilitačné oddelenie  

 Polikliniky Mýtna pre Vás pripravilo špecializované 

 cvičenia pre deti a dorast.

 

 Cvičenia prebiehajú pod vedením skúseného fyzioterapeuta

 s dlhoročnou praxou.

 Kontakt:

 recepcia FRO - 02/577 86 234

 

  

 

 V rámci programov cvičení pre deti a dorast ponúkame:

 • odborné cvičenie pacienta podľa problematiky

 • individuálny prístup

 • odbornú inštruktáž rodičov

 • využitie moderných metód cvičenia´

 • ľudský prístup

 • cvičenie pod vedením skúseného fyzioterapeuta s dlhoročnou praxou

 • termíny v poobedňajších hodinách (len v priebehu školského roka)

 

Cvičenia detí s nasledovnými diagnózami:

 • chybné držanie tela

 • skolióza

 • ploché nohy

 • respiračné ochorenia

 • poúrazové stavy

 • akútna bolesť

 

Rehabilitačné programy

 • rehabilitácia deti a dorast (1 x 30 min)

 • rehabilitácia deti a dorast (6 x 30 min)

 

Asante