top of page
Neurologická ambulancia
MUDr. Slavomíra Šeligová

Vážení pacienti,

 

dňom 30.06.2023 ukončila svoju činnosť neurologická ambulancia vedená MUDr. Slavomírou Šeligovou bez náhrady.

Pacienti, ktorí využívali zdravotnú starostlivosť ambulancie, majú možnosť osloviť inú neurologickú ambulanciu ohľadom uzatvorenia novej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom platí slobodná voľba lekára.

Pacienti, ktorí navštívili neurologickú ambulanciu MUDr. Slavomíry Šeligovej dostali po každom vyšetrení Dekurz/správu z vyšetrenia, ktorá mala byť odovzdaná všeobecnému lekárovi, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu pacienta.

Preto Vás žiadame, aby ste sa s požiadavkou o výpis zo zdravotnej dokumentácie, obracali na Vášho všeobecného lekára.

bottom of page