top of page
Statue with Mask
Vážení návštevníci a pacienti,
Zmena podmienok parkovania

parkovacie karty pre návštevníkov a pacientov neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Mýtna sa dňa 25.05.2022 rušia z dôvodu spustenia regulácie parkovania podľa pravidiel PAAS https://paas.sk/stare-mesto/.

 

Návštevníci zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Mýtna s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžu s bonusovou kartou parkovať v regulovanej zóne 2 hodiny každý deň za 10 eur/rok. 
Bonusovú kartu nie je možné využiť na najviac vyťažených úsekoch (úseky spoplatnené sadzbou 2 eur/h, najmä v centre mesta – lokalita Belopotockého a okolie). 

Ostatní návštevníci parkujú v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón.


Správa budovy ZZ Poliklinika Mýtna

Zástavky MHD

Blumentál - električky č. 3, 7, 9

                   autobusy č. 94, 39, 31

Povraznícka - autobus č. 39

20200602_083453.jpg
bottom of page